ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่ง บ้านสันต้นม่วง บ้านดงหลวง บ้านป่าฮิ้น บ้านป่าสัน บ้านทุ่งน้อย บ้านหนองไฮ และบ้านดงป่าแดง
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพเป็นที่ราบและบางส่วนเป็นภูเขา โดยหมู่บ้านที่มีภูเขา คือ หมู่ที่ 4,5,8 ส่วนอีก 5 หมู่บ้านมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปังโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,219 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,180 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พระธาตุยองผา
2.พระธาตุเวียงยิง
3.น้ำตกคนึงนาง
4.โป่งน้ำร้อน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.