ตำบลโหล่งขอด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโหล่งขอด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย บ้านทุ่งแดง บ้านป่าแต้ง บ้านนาเม็ง บ้านแม่บอน บ้านป่าห้า บ้านหลวง บ้านแม่สาย บ้านฮ่างตำ บ้านแม่สายนาเลา รวม 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโหล่งขอด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาล้อมลอบ ซึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่คือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สลวงเหนือ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,153 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การเลี้ยงโค ทำสวน การทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง
2.วัดคีรีบรรพต
3.น้ำตกตาดเหมย
4.การผลิตใบชาบ้านป่าเมี่ยง
5.กุหลาบพันปีบ้านแม่สาย
6.น้ำตกห้วยถ้ำ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.