ตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่ก๊า เดิมเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้า ระหว่างพ่อค้าที่เดินทางมาจากภาคกลางกับราษฎรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง คือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในสมัยก่อนใช้เส้นทางการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยพ่อค้าจะขนถ่ายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้ากันที่ท่าน้ำ ซึ่งในปัจจุบันคือ "บ้านแม่ก๊า" ทางราชการได้ตั้งเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลแม่ก๊า" ซึ่งเป็นสำเนียงของทางภาคเหนือมาจากคำว่า "แม่ค้า"

วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม, วัดพระพุทธสันติปาการัง (พระเจ้าตนหลวง)
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสันป่าตอง พื้นที่เป็นแนวยาวขนานกับลำน้ำปิง ระยะทาง 14 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง และ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกลาง, ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะขามหลวง, ต.มะขุนหวาน, ต.บ้านกลาง, ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,743 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,152 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับราชการ ค้าขาย
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แม่ก๊า
2. วัดพระพุทธสันติปาการัง
3. สถานัอนามัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.