ตำบลบ้านแม
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านแม เดิมมีสตรีผู้หนึ่งมีสติปัญญาฉลาด ชาวบ้านจึงขนานนามว่า แม่ของหมู่บ้าน และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแม่" ต่อมามีชายมาสู่ขอและให้นางย้ายไปอยู่ที่เวียงโค้งบ้านฝ่ายชาย แต่นางรักบ้านเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานด้วย จึงได้ขุดคลองเพื่อตั้งบ้านแม่ให้เป็นเวียงแม่แต่ยังขาดตำบลและอำเภอนาง จึงตั้งหมู่บ้านเป็นตำบลและเป็นอำเภอบ้านแม่ และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลบ้านแม่เป็นตำบล "บ้านแม" มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณตอนกลางของตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยุหว่า, ต.ทุ่งกะโตก และ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านกาด กิ่ง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,921 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,839 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพรอง แกะสลักไม้ ทำแหนม ปลูกพืชผักสวนครัว
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานที่ท่องเที่ยวน้ำบ่อหลวง
2. วัดร้องขุ้ม
3. วัดธรรมชัย
4. วัดบ้านเปียง
5. วัดหางดง
6. วัดกิ่วแลน้อย
7. วัดท่าโป่ง
8. วัดบ้านดง
9. วัดบ้านสัน
10 วัดท่าเดื่อ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแม * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแม เลขที่ 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทร : 053-835965 โทรสาร : 053-835965

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแม

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.