ตำบลบวกค้าง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบวกค้าง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน คือ บ้านบวกค้าง บ้านต้นคู่ บ้านป่าตาล บ้านแม่แต บ้านร้อยพร้อม บ้านย่าปาย บ้านกอสะเลียม บ้านร้องก่องข้าว บ้านช่างเพี้ยน บ้านโป่ง บ้านร้องก่องข้าวใต้ บ้านหนองเหนี่ยง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ อ.บ้านชี จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แซ่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,874 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,675 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบวกค้าง
2. วัดป่าตาล
3. วัดป่าปลาย
4. วัดร้อยพร้อม
5. วัดบ้านโป่ง
6. วัดเกาะเสรียง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บวกค้าง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บวกค้าง บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร : 0-5344-6548, 0-5344-6549, 0-5344-6550 โทรสาร : 0-5344-6548, 0-5344-6549 ต่อ 14

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บวกค้าง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.