ตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลออนใต้ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง ซึ่งประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าเหียง, บ้านโห้ง, บ้านริมออน, บ้านป่าแงะ, บ้านริมออนใต้, บ้านแม่ผาแหน, บ้านป่าตึง, บ้านปง, บ้านป่าห้า, บ้านแพะ

วัดป่าตึง และ ถนนที่ไปยังบริเวณที่ค้นพบเตาเผาเครื่องถ้วยสันกำแพง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทาเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,371 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,816 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) เตาเผาเครื่องถ้วยสันกำแพง
2) วัดป่าตึง
(ดูเรื่องท่องเที่ยว)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล ออนใต้
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.