ตำบลต้นเปา
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลต้นเปา (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต้นเปา) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลฯ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 หน้า 3137 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2538 ตำบลต้นเปา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ บ้านต้นเปา บ้านหนองโค้ง บ้านบ่อสร้าง บ้านบวกเป็ด บ้านสันพระเจ้างาม บ้านต้นผึ้ง บ้านสันมะฮกฟ้า บ้านสันป่าค่า บ้านแม่โฮม บ้านสันช้างมูบ

ร้านค้าและอาคารพาณิชย์บริเวณบ้านบ่อสร้าง และศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรม
สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต้นเปาอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-สันกำแพง) มีพื้นที่ประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร
ในตำบลต้นเปาทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณที่ราบ มีร้านค้า อาคารพาณิชย์
ตามแนวถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง กิโลเมตรที่ 7-8 และบริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา ถนนสาย
บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ต

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสันกำแพง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล :
ตามสถิติทะเบียนราฎร เมื่อปี 2538 มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 100,568 คน แยกเป็น ชาย 5,269 คน
เป็นหญิง 5,299 คน มีครัวเรือนจำนวน 3,440 ครัวเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพทำหัตถกรรมต่างๆ ทำการค้าขาย และทำการเพาะปลูก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) สถานที่ทางราชการ เช่น อบต. เป็นต้น
2) ร้านค้า และโรงงานต่างๆ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นจำนวนมาก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.