ตำบลสันพระเนตร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสันพระเนตร ในอดีตเนื้อที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นเนินเขาซึ่งไม่สูงมากนัก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเป็นชาวพื้นเมืองเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือพุทธศาสนา มีการร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างพระพุทธองค์ใหญ่ปางมารวิชัย พระโอษฐแย้ม เพื่อสักการะบูชาใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เล่าสืบต่อกันมาว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มีสายพระเนตรมุ่งตรงไปยังเนินเขาซึ่งมองดูคล้ายรูปช้างเผือก หมอบกราบพระพุทธรูปอยู่เบื้องหน้า ชาวบ้านจึงขนานนามว่า "ตำบลสันพระเนตร" ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดสันพระเนตร ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำกวงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสันทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สันทรายน้อย, สันนาเมิง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง และ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,316 คน เป็นชาย 2,047 คน เป็นหญิง 2,269 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.สันพระเนตร
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดสันพระเนตร
4. วัดสันศรี
5. วัดท่าทุ่ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.