ตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สภาตำบลสันนาเม็งได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ในจำนวน 39 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ 2,143 แห่ง ของประเทศซึ่ง อบต.สันนาเม็ง ได้รับการจัดขึ้นในระดับ อบต.ชั้น 5 ในปี 2540 เลื่อนเป็น อบต.ชั้น 4
สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.สันนาเม็ง ตั้งอยุ่ทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย ประมาณ 2 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สันพระเนตร และ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,003 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,811 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวนและทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วันสันนาเม็ง
2.วัดหลักปัน
3.วัดแม่กวน
4.วัดร้องสัก
5.วัดสันหลวง
6.วัดคอกหมู่ป่า
7.สถานีอนามัย ต.สันนาเม็ง
8.โรงเรียนหลักปัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล สันนาเม็ง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.