ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองหาร เป็นตำบลในเขตการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห, หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเกี๋ยง, หมู่ที่ 4 บ้านแม่โจ้, หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์นิคม, หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าเก็ด, หมู่ที่ 7 บ้านนิคมท่าโป่ง, หมู่ที่ 8 บ้านท่ายาว, หมู่ที่ 9 ทุ่งหมื่นน้อย, หมู่ที่ 10 บ้านต้นแงะหลวง, หมู่ที่ 11 บ้านสหกรณ์บ้านไร่, หมู่ที่ 12 บ้านแม่โจ้ใหม่, หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อย

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,011 คน และจำนวนหลังคาเรือน 850 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.