ตำบลหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหางดง เป็นตำบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลตำบลหางดงมีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านท้าวคำวัง หมู่2 บ้านล้อง หมู่3 บ้านกำแพงงาม หมู่4 บ้านทรายมูล หมู่5 บ้านแม่ขัก หมู่6 บ้านดงหลวง หมู่7 บ้านป่าแป๋ หมู่8 บ้านปากกอง หมู่9 บ้านดงน้อย ประชากรคนเมือง ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหางดง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ มีระบบชลประทาน จึงมีการทำการเกษตรอยู่ มีพื้นที่ประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,643.75 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแหวน และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,779 คน และจำนวนหลังคาเรือน 762 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้างและค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอ
2.สถานีตำรวจภูธร
3.โรงพยาบาลอำเภอหางดง
4.โรงเรียนบ้านทรายมูล
5.โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6.ตลาดเทศบาลตำบลหางดง
7.สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง
8.ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 5 ธนาคาร
9.วัดสุวรรณประดิษฐ์
10.วัดท้าวคำวัง
11.วัดกำแพงงาม
12.วัดทรายมูล
13.วัดประสาทธรรม
14.วัดหางดง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล หางดง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หางดง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล หางดง 111 หมู่ 1 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร : 0-5344-2080

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หางดง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.