ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านแหวนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหางดง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านไร่ หมู่2 บ้านโขงขาว หมู่3 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่4 บ้านช่างคำน้อย หมู่5 บ้านช่างคำหลวง หมู่6 บ้านดู่ หมู่7 บ้านป่าหมาก หมู่8 บ้านต้นเฮือด หมู่9 บ้านเดื่อ หมู่10 บ้านจอมทอง หมู่11 บ้านดู่

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านแหวน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,320 ไร่ มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง พื้นที่บางส่วนเป็นหมู่บ้านจัดสรร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองควาย, ต.สันผักหวาน และ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแก๋ว และ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หางดง และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,089 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,835 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโขงขาว
2.วัดจอมทอง
3.วัดชัยวุฒิ
4.วัดช่างคำ
5.วัดท้าวบุญเรือง
6.วัดวรเวทย์วิศิษฐ์
7.วัดศรีโพธิ์ทอง
8.โรงเรียนสันป่าสัก
9.โรงเรียนบ้านช่างคำหลวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล บ้านแหวน
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.