ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อสลี เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในตำบลบ่อหลวง และได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลบ่อสลีเมื่อปี พ.ศ.2518 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ กระเหรี่ยง ม้ง

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทั้งหมด ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบกลางหุบเขา ไม่มีแหล่งน้ำ อาศัยน้ำนและลำห้วยเล็ก ๆ ตามไหล่เขา มีอากาศหนาวเย็นมาก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,806 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ่อสลี
2. สถานีตำรวจ
3. สถานีอนามัยตำบล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อสลี * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร : 053 939239

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อสลี

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.