ตำบลแม่ตื่น
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิมมีพญา 2 พี่น้อง คนพี่ชื่อ พญาช้างเผือก คนน้องชื่อพญาเสิก ย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ ลงมาตั้งเมืองด้านนนทบุรี ในปี พ.ศ.1985 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2000 โป่งมังจานำทัพพม่าเข้ามาทำศึกกับทั้งสองพระองค์ เป็นเวลา 5 วัน ทัพโป่งมังจาแตกทัพหนีไปทางผาสิงหินฝั่ง ปี 2057 พญาช้างเผือกได้สิ้นชีพตักกษัตริย์ พญาเลิกครองเมืองแทน ได้ 11 ปี จึงสิ้นชีพตักกษัตริย์ พ.ศ.2142 พญาอาทิตตราช บุตรของพญาช้างเผือกครองเมืองแทน และได้สร้างเจดีย์ธาตุเจ้าดอยนางน้อง วัดจอมแจ้ง และสิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2209 พญาอุทุมราชย์ น้องชาย พญาอาทิตตราชครองเมืองแทน สิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2296 พญาอนันตราช บุตรของพญาเลิกได้ครองเมืองแทนทุกสมัย มีการทำศึกและมีการสร้างเมืองให้มีความเจริญสืบมา ชื่อ แม่ตื่น สันนิษฐานว่า อาศัยชื่อแม่น้ำแม่ตื่น เป็นที่อ้างอิง ปี พ.ศ.2525 มีการแบ่งการปกครอง ออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง โดยใช้แม่น้ำตื่นเป็นเขตในการแบ่งตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน และมีพื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ แม่น้ำ และสัตว์ป่า
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.ตาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,108 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,333 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดจอมแจ้ง
2.วัดดอยชัยมงคล
3.วัดป่าคา
4.วัดสถิตบุญวาส
5.อบต.ม่อนจอง
6.สภต.แม่ตื่น
7.รร.แม่ตื่นวิทยาคม
8.น้ำตกแม่ตื่น

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.