ตำบลเปียงหลวง
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเปียงหลวง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเวียงแหง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเปียงหลวง หมู่ 2 บ้านจอง หมู่ 3 บ้านใหม่มะกายอน หมู่ 4 บ้านม่วงเครือ หมู่ 5 บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 บ้านแปกแซม

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 28,882 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,661 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดฟ้าเวียงอินทร์
2. วัดเปียงหลวง
3. จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เปียงหลวง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล เปียงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350 โทร : 053-476191

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เปียงหลวง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.