ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแท่ทะลบ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไชยปราการ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ทะลบ หมู่ 2 บ้านป่าแดง หมู่ 3 บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 บ้านดอยหล่อ หมู่ 5 บ้านดงฉิมพลี หมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาเหมาะสำหรับทำการเกษตร พื้นที่ภูเขาและป่าไม้สมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ข่า และ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,546 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,840 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แม่ทะลบ
2. สถานีอนามัยตำบลป่าแดง
3. วัด 5 แห่ง
4. อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทะลบ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร : 0-5345-7872 โทรสาร : 0-5345-7872-3 ต่อ 12

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทะลบ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.