ตำบลสันติสุข
กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสันติสุข แยกออกจากตำบลยางครามเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอดอยหล่อ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันมะค่า หมู่ 2 บ้านหนองเหียง หมู่ 3 บ้านทุ่งปุย หมู่ 4 บ้านสบอาว หมู่ 5 บ้านสันนกแก้ว หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย หมู่ 7 บ้านโป่งจ้อ หมู่ 8 บ้านแม่แตง หมู่ 9 บ้านสันติสุข

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบใกล้ภูเขา บางพื้นที่ฤดูร้อนแล้งจัดและขาดแคลนน้ำ บางพื้นที่ฤดูฝนน้ำท่วม มีเนื้อที่ประมาณ 90 ตร.กม. หรือประมาณ 56,250 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ยางคราม กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สองแคว และ ต.ดอยหล่อ กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สองแคว กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,073 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,603 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าลาน
2. วัดหนองเหียง
3. วัดศิลามงคล
4. วัดห้วยดินจี่
5. วัดคันธาวาส
6. วัดใหม่หนองหอย
7. อารามโป่งจ้อ
8. อารามหนองหอยเก่า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.