ตำบลต้นธง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด




 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลต้นธงเป็นหนึ่งตำบลของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเป็นเขตชานเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 202 ตารางกิโลเมตร การดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่อาศัยตามลำเหมือง แม่น้ำ ซึ่งตำบลต้นธงมีแม่น้ำสายสำคัญขนาบทั้งสองข้าง คือ แม่น้ำปิงและม่น้ำกวง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,730 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,931 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำสวน รับจ้าง ทำนา รับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
2) โรงเรียนประถมศึกษา
3) วัด สำนักสงฆ์
4) โรงพยาบาลของรัฐ
5) สถานีอนามัยประจำตำบล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ต้นธง :
ที่อยู่ : 200 หมู่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-4775 โทรสาร 0-5356-3708

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นธง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.