ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านธิ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.บ้านธิ ซึ่งประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง, หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปา, หมู่ที่ 3 บ้านศรีมูล, หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล, หมู่ที่ 5 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 7 บ้านช่างเพี้ยน, หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย, หมู่ที่ 9 บ้านดอยเวียง, หมู่ที่ 10 บ้านสันมะนะ, หมู่ที่ 11บ้านแพะ, หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นค่า, หมู่ที่ 13 บ้านป่าเหียง, หมู่ที่ 14 บ้านศรีมูล, หมู่ที่ 15 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 16 บ้านบัวบก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ห้วยยาบ กิ่งอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
ทิศใต้ จรด ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก จรด จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก จรด ต.อุโมง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 9,690 คน ชาย 4,753 คน หญิง 4,937 คน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกู่ป่าลาน
2. วัดบัวบก
3. วัดบ้านธิหลวง ม
4. วัดปากกอง
5. วัดป่าตาล ม
6. วัดป่าสัก
7. วัดพระธาตุดอยเวียง
8. วัดศรีดอนชัย
9. วัดศรีมูล
10. วัดสันต้นค่า
11. วัดสันทราย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.