ตำบลพิชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประชากรในเขตเมืองเขลางค์นคร (ลำปางในปัจจุบัน) ได้อพยพหนีภัยสงครามออกไปอยู่นอกเมืองจำนวนมาก และได้บุกเบิกพื้นที่ทำมาหากินจนกระทั่งสงครามสงบลงก็ได้อพยพกลับเป็นบางส่วน บางส่วนก็ได้ก่อสร้างบ้านเรือนแบบถาวร และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะด้านริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำวังมีหลายกลุ่มบ้าน ทางราชการเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นตำบล โดยแต่งตั้ง ขุนวิชัย ธนารักษ์ เป็นผู้ปกครอง ชาวบ้านจึงเรียกขานว่าตำบลวิชัย ต่อมาจึงกลายเป็น ตำบลพิชัย จนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตำบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.แม่เมาะ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลนครลำปาง, ต.ทุ่งฝาย และ ต.ต้นธงชัย
อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,982 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,938 ครัวเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม จักสานไม้ไผ่ เพาะเห็ด เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
2) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดลำปาง
3) สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
4) ศาลจังหวัดลำปาง (แผนกคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว)
5) วัดม่อนพระยาแช่
6) วนอุทยานม่อนพระยาแช่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.