ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนิคมพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2511 - 2512 ได้มีราษฎรอพยพมาจากตำบลบ้านสา และตำบลสบมาย อำเภอแจ้ห่ม เนื่องจาก 2 ตำบลนี้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกิ่วลม ทางราชการจึงได้จัดสรรที่ดินให้ โดยแบ่งให้ครอบครัวละ 15 ไร่ อาศัย 2 ไร่ เป็นที่ทำกิน 13 ไร่ โดยขึ้นอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ สาเหตุที่เรียกว่าตำบลนิคมพัฒนา เพราะ นิคมสร้างตนเองกิ่วลมเป็นผู้จัดสรรที่ดิน จึงให้ชื่อว่า "ตำบลนิคมพัฒนา"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีเนื้อที่ประมาณ 60,750 ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 5.25 ของพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ต้นธงชัย ต.บ้านเอื้อม ต.บ้านค่า จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,139 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,677 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
2) สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งฝาย
3) ศูนย์พัฒนาเพื่อชีวิตใหม่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
4) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง
5) ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกิ่วลม
6) ที่ทำการ อบต.
7) สถานีอนามัยประจำตำบล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.