ตำบลหลวงใต้
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหลวงใต้ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภองาว จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำจำ บ้านทุ่ง บ้านน้ำล้อม
บ้านปงคก บ้านทุ่งสุ่ม บ้านวังควาย บ้านดง บ้านใหม่เจริญสุข

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหลวงใต้มีพื้นที่ประมาณ 179.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,343.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำงาว ฝั่งขวาตลอดแนว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแหง และ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,186 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,554 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักคือ ทำนา
อาชีพเสริม คือ ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดมอนทรายนอน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.