ตำบลบ้านโป่ง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภองาว จังหวัดลำปาง ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสบเอิม บ้านใหม่-นาแช่ บ้านสบพลึง บ้านโป่ง บ้านเป๊าะ บ้านเหล่า บ้านหาดเชี่ยว บ้านต้นมื่น บ้านโป่งพัฒนา บ้านเป๊าะทอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาว ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กม. พื้นที่ทั้งหมด 12.253 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,533 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หลวงใต้ และ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,228 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,627 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดศรีโป่งแก้ว
2) น้ำออกรู
3) ถ้ำผาพลึง
4) ถ้ำผาดู่
5) ถ้ำเหียงมหัศจรรย์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.