ตำบลบ้านอ้อน
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ราวปี พ.ศ.2300 พื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นป่าทึบอยู่และประมาณปี 2430 ได้มีชาวบ้านจากบ้านโป่งอพยพมาอาศัยอยู่และเพิ่มจำนวนมากขึ้นๆ ต่อมาในสมัยปี พ.ศ.2446 เมื่อสมัยจัดระบบการปกครองใหม่ได้มีเจ้าแคว้นขึ้นคนแรก ได้แก่ ท้าวก๋า ซึ่งปกครองมา 12 ปี และพอเริ่มการปกครองใหม่ก็เป็นระบบมีกำนันปกครอง ซึ่งกำนันคนแรกได้แก่ "ขุนอ้อน" ได้ปกครองต่อมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบัน นายรัตน์ สายสืบ เป็นกำนันตำบลบ้านอ้อนปกครองสืบต่อมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก และภูเขาลาดมาทางทิศตะวันออก สภาพดินเป็นดินเหนียว ดินร่วน และดินลูกรัง มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ทางทิศตะวันตก และทิศเหนือ คือ ป่าสงวนแห่งชาติแม่โป่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแก และ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปงคอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,115 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,300 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ทำข้าวเกรียบฟักทอง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. น้ำตกแม่แก้
2. หล่มภูเขียว
3. ถ้ำราชคฤห์
4. ภาพเขียนสีโบราณ
5. น้ำออกรู

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.