ตำบลบ้านแหง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านแหง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยบ้านแหงใต้ และใช้อาคารสงเคราะห์เลี้ยงเด็กเป็นที่ทำการชั่วคราว

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลวงเหนือ และต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบอี่ยม อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลวงเหนือ, ต.ปงเตา และ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,212 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,479 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ถ้ำแม่เมือง
2) อ่างเก็บน้ำแม่เมือง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแหง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร : 0-5426-1552

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแหง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.