ตำบลแม่ตีบ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่ตีบ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภองาว จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอกคำใต้ บ้านแม่ตีบหลวง บ้านน้ำหลง บ้านงิ้วงาม บ้านแม่งาว

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแม่ตีบมีพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หลวงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.บ้านหวด และ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,439 คน และจำนวนหลังคาเรือน 972 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระธาตุทรายเหงา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ หมู่ 1 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร : 0 5483 1079 โทรสาร : 0 5483 1078

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.