ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งผึ้ง ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2425 โดยแยกการปกครองออกมาจากตำบลแม่สุก ราษฎรได้ตั้งรากฐานอยู่อาศัยและทำมาหากิน ตามที่ลุ่มแม่น้ำตากและแม่น้ำวัง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีต้นเรียงขนาดใหญ่น้อยขึ้นเป็นจำนวนมาก บริเวณกลางทุ่งนา ตามริมฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับมีผึ้งป่ามาอาศัยต้นเรียงเป็นจำนวนมากหลายร้อยรัง จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลทุ่งผึ้ง" ตำบลทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งฮ้าง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย บ้านทุ่งผึ้ง บ้านช่อฟ้า บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ลาดเชิงเขา และมีที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่องเคาะ และ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม และ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,131 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,261หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดพระธาตุมหาปน
2) น้ำตกตาดเหมย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.