ตำบลวังทอง
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังทอง อยู่ในการปกครองของอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตึงใต้ บ้านตึงเหนือ บ้านปงถ้ำ บ้านแม่เย็น บ้านป่าลัน บ้านสารภี บ้านปงทอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซึ่งหมู่บ้านที่ 1-7 ตั้งอยู่กลางหุบเขา อยู่ใกล้อำเภอ 6 กิโลเมตร คือหมู่ที่ 4 บ้านแม่เย็น และอยู่ไกลอำเภอ 23 กิโลเมตร คือหมู่ที่ 6 บ้านสารภี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านตุ่น และ ต.แม่นนาเรือ อ.เมืองฯ จ.พะเยา และ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ร่องเคาะ และ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,405 คน ชาย 2,758 คน หญิง 2,647 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวน, รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกธานทอง
2) ดอกหนอก
3) วัดปงถ้ำ
4) ถ้ำปงทอง
5) วัดตึงใต้
6) วัดตึงเหนือ
7) วัดแม่เย็น

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.