ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตี้งอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 90 กม. เทศบาลตำบลเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พค. 2542

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลล้อมแรดมีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลแม่ถอด
ทิศใต้ ติดต่อตำบลเถินบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลแม่ปะ
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาโป่ง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,772 คน ชาย 7,961 คน หญิง 8,761 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการอำเภอเถิน
2) ที่ทำการเทศบาลตำบลล้อมแรด
3) วัดบ้านเวียง
4) หนองท่วม
5) วัดอุมลอง
6) วัดล้อมแรด
7) สวนสาธารณะเมืองเถิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.