ตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลพระบาทวังตวง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่พริก ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลพระบาทวังตวง มีสภาพเป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยกกระบัตร และ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่พริก และ ต.แม่ปุ อ.แมะพริก จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,019 คน และจำนวนหลังคาเรือน 957 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดพระบาทวังตวง
2) วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบล พระบาทวังตวง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.