ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ พ.ศ.1253 พระนางจามเทวี เสด็จจากเมืองลำพูน เพื่อมาเยี่ยมเจ้าอนันตยศราชบุตร ณ เมืองลำปาง เมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ช้างพระที่นั่งได้ทรุดเข่าลงหมอบและมีแสงรัศมีอยู่รอบบริเวณ น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ชาวบ้านเลยช่วยกันสร้างกู่ช้างนบใกล้พระวิหาร ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนั้นว่าช้างนบ ต่อมาจัดตั้งตำบลช้างนบและเรียกพี้ยนกันว่า ตำบลปงยางคกจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลปงยางคกมีพื้นที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 14 กม. มีพื้นที่ 83.16 ตร.กม. หรือประมาณ 51,976.877 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำแม่ตาล แม่วัก ไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้างฉัตร และ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร และ ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,565 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,569 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนลำใย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในโรงงานไม้ยางพารา และโรงงานเซรามิค
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดปงยางคก หมู่ที่ 9

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปงยางคก * :
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปงยางคก หมู่ 9 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 054-367520 โทรสาร : 054-367011

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลตำบลปงยางคก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.