ตำบลบ้านด่านนาขาม
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านด่านนาขาม มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตำบลหนึ่ง ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่อาศัยของพวกขอม พม่า สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไทยได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ตรงกับปีขาล และสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ และทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี หลังจากนั้นได้ส่งคนกลุ่มหนึ่งมาเฝ้ารักษาด่าน ต่อมามีผู้มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และได้ตั้งชื่อว่า บ้านด่านนาขาม ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีต้นมะขามขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่นา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านด่านนาขาม มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ราบสูงสลับกับภูเขา และพื้นที่ราบ ลักษณะอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว พื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม มีประมาณ 104,250 ไร่ หรือประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. ห้วยไร่ อ. เด่นชัย จ. แพร่ และ ต. น้ำหมัน อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. น้ำริด อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ขุนฝาง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. นานกกก อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,831 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,367 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม จักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน (ทำไม้กวาด)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกแม่เฉย
2) น้ำตกห้วยคอม้า
3) จุดชมวิว (เขาพลึง)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.