ตำบลหาดงิ้ว
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหาดงิ้ว เป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้ว ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษากลางนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยโปร่ง บ้านช่องลม บ้านหาดงิ้ว บ้านหาดล้า บ้านนาน้อย บ้านคอนตาดำ บ้านไร่ บ้านนาตารอด และบ้านนาใต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน และที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 36,250 ไร่ มีแม่น้ำน่านไหลผ่านตอนกลางของตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. ร่วมจิต อ. ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. ถ้ำฉลอง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ผาเลือด อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. แสนตอ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,436 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,361 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ข้าวโพด รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดช่องลม
2) พระพุทธบาทสี่รอย
3) สถานีอนามัย
4) องค์การบริหารส่วนตำบล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.