ตำบลถ้ำฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลถ้ำฉลองเป็นป่าดงดิบ มีไม้เศรษฐกิจจำพวกไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดงและไม้ตะแบกเป็นจำนวนมากและเป็นทางผ่านของคาราวานช้าง บรรดาควานช้างที่ผ่านไป-มา เห็นว่าที่พื้นที่ดังกล่าวสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ และมีน้ำไหลผ่านตลอดปี จึงได้ชักชวนมาพักแรมในฤดูช้างว่างงาน ในเวลาต่อมาได้มีราษฎรใน ต.แสนตอ และต.หาดงิ้ว พากันมาทำไร่ เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านที่เข้ามาทำไร่เห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้เข้ามาตั้งรกรากอย่างเป็นการถาวร เริ่มจากไม่กี่ครอบครัว และขยายเพิ่มมากขึ้น โดยมีราษฎรจากที่อื่นๆ ได้อพยพเข้ามาสมทบด้วยและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านจากสภาพของพื้นที่ ชื่อว่าบ้านวังถ้ำ เนื่องจากมีถ้ำอยู่ตรงกลางลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า บ้านห้วยฉลอง-หนองไผ่ ในปี 2527 จึงได้มีความคิดริเริ่มจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ให้ตั้งเป็นตำบลขึ้น โดยจัดประชุมราษฎรของทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อตั้งชื่อตำบลใหม่ และได้ตกลงให้นำผนวกเข้าด้วยกันคือชื่อบ้านวังถ้ำกับชื่อของบ้านห้วยฉลอง โดยนำชื่อพยางค์ท้ายของทั้ง 2 หมู่บ้านมาเป็นชื่อตำบลว่า ตำบลถ้ำฉลองจนมาถึงปัจจุบัน และมีกำนันปกครองติดต่อกันมาถึง 2 คน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลถ้ำฉลองเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 16 ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองทางทิศตะวันออก ประมาณ 40-50 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้ว และตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน และตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,882 คน และจำนวนหลังคาเรือน 527 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2) โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
3) โรงเรียนห้วยฉลอง
4) สถานีอนามัยตำบลถ้ำฉลอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.