ตำบลบ้านดารา
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลบ้านดารา อยู่ในเขตการปกครองของตำบลเต่าไห อำเภอพิชัย ต่อมาตำบลเต่าไหได้ยุบตำบลไปอยู่ในเขตการปกครองของตำบลท่าสัก พร้อมกับบ้านดาราด้วย ต่อมาขอแยกจากตำบลท่าสักมาตั้งเป็นตำบลบ้านดารา โดยมีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านวังสะโม หมู่ 2 บ้านวังสำโม หมู่ 3 บ้านเกาะ กำนันคนแรก คือ นายยงค์ สนโต ปัจจุบันมีจำนวน 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านดารา มีพื้นที่ตั้งอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ม. 3 ต. ท่าสัก อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ม. 3, 6, 8 ต. ไร่อ้อย ต. พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ม. 6 ต. นายาง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ม. 1 และ ม. 6 ต. ไร่อ้อย อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,724 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,785 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดวังสะโม หมู่ที่ 1
2) วัดวังสะโม หมู่ที่ 2
3) วัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 3
4) วัดบ้านดารา หมู่ที่ 4
5) วัดโพธิ์ดาราราม หมู่ที่ 5
6) วัดเทพมงคลทอง หมู่ที่ 7
7) สถานีอนามัย หมู่ที่ 7
8) สถานีอนามัย หมู่ที่ 5

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดารา :
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220 โทร : 055 452241

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดารา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.