ตำบลวังธง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังธง ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 170 ปี ครอบครัวแรกที่ย้ายมาตั้งบ้านเรือน คือครอบครัวพ่อเฒ่าชมพู แม่เฒ่าริ พ่อเฒ่าขัน แม่เฒ่ากองแก้ว พ่อเฒ่าคำ แม่เฒ่าทิพย์ และได้ย้ายมาสมทบอีก 4 – 5 ครอบครัว ผู้ที่อพยพมาทั้งหมด มาจากบ้านหัวข่วง บ้านน้ำคือ ตำบลในเวียง บ้านเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ บ้านเวียงทอง อำเภอสูงเม่น เมื่อมาตั้งครอบครัวกันแล้ว จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้าน และตำบลขึ้น

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพภูมิประเทศส่วนส่วนเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่านและมีสภาพพื้นที่ 1 ในสามเป็นภูเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,659 คน และจำนวนหลังคาเรือน 839 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) อบต. วังธง
2) วัดเวียงตั้ง
3) วัดปากห้วย
4) โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง
5) โรงเรียนบ้านปากห้วย
6) สถานีอนามัย ต. วังธง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.