ตำบลวังหงษ์
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังหงษ์เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดแพร่ ตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ราษฎรอพยพมาจากบ้านนิ้ว คือบ้านเชตวัน บ้านประตูมาร ในปัจจุบัน ในสมัยก่อนไม่มีนามบ้าน จนอยู่มาวันหนึ่งมีหงษ์ 2 ตัว บินมากินน้ำ ชาวบ้านจึงเอาชื่อหงษ์ มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ว่า “บ้านวังหงษ์” ตราบจนปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขา ทิศตะวันออกมีแม่น้ำยมเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลมีพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร พื้นที่ทำนาประมาณ 5,700 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ยม และ ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. เวียงต้า อ. ลอง จ.แพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,548 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,151 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้า หัตถกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่
2) วัดวังหงษ์ใต้
3) วัดวงหงส์เหนือ
4) วัดพระธาตุดอยโตน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.