ตำบลแม่ยม
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่ยมได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2532 โดยบ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 โอนมาจากหมู่ที่ 3 ตำบลวังธง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 โอนมาจาก หมูที่ 4 ตำบลวังธง และบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 โดยมาจากหมู่ที่ 3 ตำบลข่าข้าม และบ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 โอนมาจากหมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแม่ยมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำยม เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.วังหงษ์, ตำบลแม่หล่าย, ตำบลวังธง, ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งโฮ้ง และ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุ่งโฮ้ง และ เทศบาลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ทุ่งกวาว และ ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,036 คน และจำนวนหลังคาเรือน 622 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนพืชผัก และยาสูบ ยาเส้น
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนบ้านนันทาราม
2) วัดบ้านหนองกลาง
3) วัดบ้านนันทาราม
4) สถานีอนามัยตำบลแม่ยม
5) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
6) หนองบัวลอย (แหล่งน้ำตามธรรมชาติประมาณ 300 ไร่)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.