ตำบลบ้านปง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านปงตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยม ซึ่งมีราษฎรอพยพมาจากบ้านพระหลวง บ้านดอนมูล บ้านร่องกาศ บ้านตอนิมิต และอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีเผ่าเงี้ยว มาจาก อ.เมืองแพร่ บ้านทุ่งต้อม อ.เมืองแพร่ เมื่อปี พ.ศ.2200 มาทำมาหากินบนพื้นที่ดินซึ่งอุดมสมบูรณ์ โดยมีการปลูกกระต๊อบ และต่อมาประมาณ พ.ศ.2380 ได้สร้างวัดศรีม่วงค้ำ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด พงท่าข้าม และได้ตั้งหมู่บ้านเป็น ม.1,2,3 ตามลำดับ และได้มีการสร้างวัดปงหัวหาดชั้นใน หมู่ที่ 3 ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยม มีพื้นที่ทั้งหมด 20,608 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,880 ไร่ สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ 30 % ที่ดอน 60 % ที่ราบ 10 %

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำยม และ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,130 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,531 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชฤดูแล้ง ทอผ้าพื้นเมือง ทอพรมเช็ดเท้า เย็บผ้าเช็ดเท้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดจำบอน
2) อ่างเก็บน้ำแม่สาง
3) วัดพงท่าข้าม ม.2
4) วัดปงหัวหาด ม.3
5) น้ำตกตาดชาววา
6) อบต.
7) โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
8) โรงเรียนบ้านปงหัวหาด
9) สถานีอนามัยตำบล
10) ป้อมตำรวจ
11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2,ม.3 (2 แห่ง)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปง :
ที่อยู่ : 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร : 054 547112-3 โทรสาร : 054 547112 ต่อ 18

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.