ตำบลเวียงทอง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด




 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมชาวบ้านเวียงทองมีอาชีพปั้นหม้อดิน โอ่ง ดินเผา แล้วมีสีเหลืองอมแดง นานเท่าไรไม่มีใครทราบ ออกนำจำหน่าย คนส่วนใหญ่เรียก “เวียงตอง” (ทอง) และเรียกเวียงทองถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาจักร อ.เมือง และ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติ แม่สาง แม่ก๋อน อ.ลอง จ.แพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,713 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,258 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำผ้าหม้อห้อม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
แม่น้ำยม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.