ตำบลห้วยไร่
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ต่อมาได้แยกมาตั้งเป็นตำบลห้วยไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2517 จำนวน 5 หมู่บ้าน และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ชุมชนในหมู่บ้านอยู่ระหว่างหุบเขา มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่าน เรียกว่า ลำน้ำแม่พวก สภาพพื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขาสลับซับซ้อน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่พุง อำเภอลับแล และ ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,467 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,057 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม (ทำไม้กวาด)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด 4 แห่ง
2) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแรม
3) สำนักงานสวนป่าห้วยไร่
4) สถานีตำรวจประจำตำบล
5) ที่ทำการ อบต.
6) สถานีรถไฟ
7) สถานีอนามัย 2 แห่ง
8) สวนสมุนไพรธรรมชาติ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.