ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาน้อย ตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านนาน้อย ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตำบล เหตุที่ตั้งชื่อนาน้อยเพราะพื้นที่นามีน้อย และเดิมบ้านนาน้อยเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาน้อย ปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย ตำบลนาน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย 4 หมู่บ้าน และทั้ง 4 หมู่บ้านมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาน้อย มีลักษณะเป็นอ่างกะทะมีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำไหลผ่านคือ แม่น้ำแหง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของราษฎรในตำบลนาน้อยมาก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านทุงแล้ง ต. ศรีษะเกษ อ. นาน้อย จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ บ้านศาลา ต. สถาน อ. นาน้อย จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านใหม่ ต. ศรีษะเกษ อ. นาน้อย จ. น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านอ้อย ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย จ. น่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,886 คน และจำนวนหลังคาเรือน 650 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) พระธาตุพลูแช่
2) วัดนาหลวง
3) วัดนาราบ
4) โรงเรียนนาน้อย
5) วัดบ้านนาหลวง
6) วัดบ้านดอนไชย
7) อ่างเก็บน้ำแหง
8) ที่ว่าการอำเภอนาน้อย
9) วัดนาน้อย
10) สถานีตำรวจภูธร อ. นาน้อย
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
12) ธนาคารออมสิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.