ตำบลศิลาเพชร
อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศิลาเพชร เดิมชื่อเมืองล่าง ตั้งขึ้นโดยพญาภูคา พร้อมด้วยราษฎร 220 คน เมื่อปี พ.ศ. 1820 เป็นตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นต้นกำเนิดของผู้ครองนครน่าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลศิลาเพชร ตั้งอยู่บนที่ราบติดกับเชิงเขา (ดอยภูคา) พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร (ลงวันที่ 4 มกราคม 2550) เรื่อง ประกาศปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน 1. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (เดิม 8นาที,ใหม่ 5นาที/ราย) 2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน (เดิม 10นาที,ใหม่ 5นาที/ราย) 3. การจัดเก็บภาษีป้าย (เดิม 10 นาที ,ใหม่ 5 นาที/ราย) 4. การขออนุญาตก่อสร้าง (เดิม 45 วัน ,ใหม่ 30วัน/ราย) 5. การประสานขอน้ำอุปโภค(เดิม 1 วัน ,ใหม่ 3 ชม./ราย) 6. การช่วยเหลือสาธารณภัย (เดิม 1 ชม.,ใหม่ ทันที) 7. การขอเลขที่บ้าน (เดิม 9 วัน,ใหม่ 3 วัน/ราย) 8. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เดิม 30 วัน ,ใหม่ 20 วัน/ราย) 9. การตั้งตลาด (เดิม 30 วัน ,ใหม่ 20 วัน/ราย) 10. ขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เดิม 30 วัน ,ใหม่ 20วัน/ราย)

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลป่ากลาง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,768 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,256 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม (ทอผ้า)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกศิลาเพชร บ้านป่าตองดอนทรายทอง หมู่ 8
2) น้ำตกวังต้นตอง บ้านดอนแก้ว หมู่ 4
3) ต้นมหาโพธิ์ (สัญลักษณ์เป็นหลักเมือง) บ้านป่าตองพัฒนา หมู่ 9

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.