ตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่สาคร เดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลอ่ายนาไลย และปี 2531 ได้แยกตั้งตำบลมีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสาคร หมู่ที่ 2 บ้านท่าเลอ หมู่ที่ 3 บ้านจะเข้ภูหอม หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านไพรอุดม และสุดท้ายหมู่ที่ 6 บ้านป่าค่า

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของตำบลแม่สาคร ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุขดี ไม่เดือดร้อนอะไร เนื่องจากชาวบ้านได้ยึดหลักอยู่อย่างพอเพียง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เขต ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ เขต ต. น้ำตก อ. นาน้อย จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ เขต ต. อ่ายนาไลย และ ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ เขต ต. อ่ายนาไหล อ. เวียงสา จ. น่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,478 คน และจำนวนหลังคาเรือน 647 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่, หาของป่าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านสาคร
2) วัดบ้านท่าเลอ
3) วัดบ้านจะเข้ภูหอม
4) วัดบ้านป่างิ้ว
5) สำนักสงฆ์บ้านไพรอุดม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.