ตำบลแม่สา
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้แยกออกมาจากตำบลปงสนุก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2536 มีพื้นที่ 7,500 ไร่ มีประชากรจำนวน 3,190 คน การปกครองมี 7 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำสาไหลผ่าน และมีน้ำตลอดปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต. ปงสนุก, ต. แม่ขนิง อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. กลางเวียง อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,715 คน และจำนวนหลังคาเรือน 744 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
) วัดวัวแดง วัดวังแข วัดเหนือฝาย
2) โรงเรียนบ้านวัวแดง โรงเรียนบ้านเอิน
3) สถานีอนามัยตำบลแม่สา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.