ตำบลดงพญา
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ่อเกลือเหนือ และได้แยกเขตการปกครองออกจากตำบลบ่อเกลือเหนือ เป็นตำบลดงพญา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2539 มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่พูดภาษาลั้ว นับถือศาสนาพุทธ ผี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน รับจ้างทั่วไป มีนายภาณุวัฒน์ วิวัฒน์ดงพญา เป็นกำนันคนแรกและปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อย ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ฝนตกชุกอากาศเย็นตลอดปี และมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ น้ำว้า น้ำปาด นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสปันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,194 คน และจำนวนหลังคาเรือน 692 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม เฟอร์นิเจอร์หวาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
2) สถานีอนามัยดงพญา
3) หน่วยจัดการต้นน้ำว้า
4) โรงเรียนบ้านสปัน
5) โรงเรียนบ้านสว้า
6) น้ำว้า
7) น้ำปาด
8) น้ำตกสปัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.