ตำบลป่าแฝก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ใจ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศทิศตะวันออกติดภูเขา มีที่ราบลุ่มอยู่ตรงกลางใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่เย็น ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ และ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,552 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,753 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2) วัด 5 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.