ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลริมกก เดิมมีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีพระราชฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 7 ชุมชนของตำบลริมกก ทำให้เหลือหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ 2 บ้านเวียงกือนา หมู่ 3 บ้านป่ายางหลวง หมู่ 4 บ้านเมืองงิม หมู่ 5 บ้านริมงาม หมู่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงราย สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำกก ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไร่นาสวนผลไม้
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,796 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,678 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 2 แห่ง
2. โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง
3. อบต.ริมกก
4. สถานีอนามัยตำบลริมกก
5. สำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าอกแอ่น
6. อุทยานนกน้ำ และฝายเชียงราย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ริมกก * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ริมกก 714 หมูที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร : 0-5367-4418 โทรสาร : 0-5367-4418

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ริมกก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.