ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเวียงเหนือ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าบันได หมู่ 2 บ้านเวียงเดิม หมู่ 3 บ้านสันสลิด หมู่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ 5 บ้านค่ายเจริญ หมู่ 6 บ้านเวียงเหนือ หมุ่ 7 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 8 บ้านไตรแก้ว หมู่ 9 บ้านเวียงปางคำ

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง และ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย และ ต.ทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,817 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,023 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ :
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 โทร 0-5376-8119

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.