ตำบลริมโขง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลริมโขง เป็นตำบลที่มีพื้นที่อาณาเขตติดกับแนวแม่น้ำโขง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 2 หมู่บ้าน คือ เผ่ามูเซอร์ และม้ง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเผ่าไทยลื้อ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3 มีเหลือเป็นชาวไทยพื้นเมือง
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลริมโขง มีพื้นที่ประมาณ 86 กม. มีอาณาติดต่อกับ สปป. ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระยะทางประมาณ 18 กม. ห่างจากตัวอำเภอเชียงของ 16 กม. ห่างจากจังหวัดเชียงราย 115 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,394 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,059 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นการทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. จุดชมวิวห้วยทรายมาน เขตติดต่อ ต.เวียง
2. ท่าเรือบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
3. บ้านชาวไทยภูเขา เผ่ามูเซอร์ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5
4. บ้านชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6
5. บ้านชาวไทยภูเขา เผ่าขมุ บ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 7
6. ที่ทำการ อบต.ริมโขง บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ 2

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ริมโขง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ริมโขง 134 หมู่ 2 ถนนห้วยเย็น-หาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร : 053-918271 โทรสาร : 053-607681

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ริมโขง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.